1. Home
  2.  » 
  3. Sectoren
  4.  » Zeevaart en Logistiek

Zeevaart en Logistiek

In deze lessen leren de leerlingen over de sector zeevaart en logistiek, over welke havens er in Zeeland zijn en hoe daar gewerkt wordt. De lessen zijn bedoeld voor de groepen 6,7 en 8.

In groep 6 leer je welke Zeeuwse zeehavens er zijn en welke beroepen bij de havens horen. In groep 7 leer je hoe al die schepen op een veilige manier door de Westerschelde kunnen varen en welke beroepen aan boord van een schip te vinden zijn. In groep 8 leer je hoe de producten op het juiste schip komen en hoe knap het is dat het vervoer van die producten zo vlekkeloos verloopt.

Algemeen

Les groep 6

Les groep 7

Les groep 8