1. Home
  2.  » 
  3. Thema’s
  4.  » Digitale wereld

Digitale wereld

Het thema Digitale Wereld vraagt aandacht voor nieuwe digitale ontwikkelingen in onze maatschappij, zoals programmeren, coderen, 3D-printen, gamification en digitaal leren. Het gaat er om dat leerkrachten vragen durven te stellen om een weg te vinden in de nieuwe ontwikkelingen. Steeds opnieuw uitproberen en plezier hebben staan centraal.

Zinzeo

Zinzeo wil leerlingen onderwijs bieden waarbij ICT zo optimaal mogelijk als hulpmiddel wordt ingezet. Ze zijn een ICT-netwerk dat bestaat uit (bovenschools) ict’ers, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden uit het Zeeuws onderwijs. Het netwerk adviseert en initieert in de richting van de aangesloten schoolbesturen. Behalve het uitwisselen van kennis en informatie, organiseren ze ook scholing, themabijeenkomsten en presentaties voor leerkrachten / ict’ers / pabostudenten. Ze hebben reguliere Zinzeo-bijeenkomsten voor de leden van het netwerk en Zinzeo+ bijeenkomsten waar ook andere belangstellenden worden uitgenodigd. Iedereen die er belang bij heeft dat het onderwijs uitdagend, aantrekkelijk en effectief is, kan zich aansluiten. Zinzeo wil leerlingen onderwijs bieden waarbij ICT zo optimaal mogelijk als hulpmiddel wordt ingezet.

Meer weten?

Voor het thema Digitale Wereld hebben we netwerkpartners waar je bij terecht kan: Zinzeo – Zeeuws ICT-netwerk.  

Zinzeo is te bereiken via bict@ogperspecto.nl of ict@alphascholengroep.nl.