1. Home
  2.  » 
  3. Thema’s
  4.  » 21-eeuwse vaardigheden

21-eeuwse vaardigheden

Door technologie en digitalisering zal het werk van nu in de toekomst drastisch veranderen. Jongeren hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hier op voorbereid te zijn. Dit zijn competenties als creatief denken, samenwerken, probleem oplossen en informatievaardigheden.

What is 21st century education?

Werken in een ICT rijke leeromgeving in de basisschool

Aan de slag

De term ‘21e–eeuwse vaardigheden is voor sommigen nog erg abstract. SLO en Kennisnet hebben hiervoor een model ontwikkeld dat 11 vaardigheden beschrijft die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. Het gaat om vaardigheden als ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, ‘probleemoplossen’, ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’. 

Meer weten?

Wil je aan de slag met het thema 21e-eeuwse vaardigheden? Op onze website is een heleboel inspiratie te vinden: van lessenpakketten, georganiseerde activiteiten en filmpjes.