1. Home
 2.  » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ontdekkasteel is onderdeel van Huis van de Techniek.

Huis van de Techniek, gevestigd aan Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Op deze pagina vind je informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door Ontdekkasteel/Huis van de Techniek. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met Huis van de Techniek via info@huisvandetechniek.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jouw persoonsgegevens verwerken wij doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen mogelijk de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Naam school / organisatie
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via contactformulieren op onze website, correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel verwerkt Ontdekkasteel persoonsgegevens

Ontdekkasteel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten te leveren.
 • Om (telefonisch of schriftelijk) contact met je op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om op basis van jouw surfgedrag onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op je voorkeuren. Dit doen wij alleen met jouw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ontdekkasteel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden die gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Ontdekkasteel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Ontdekkasteel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ontdekkasteel heeft hier geen invloed op. Ontdekkasteel heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Hoe lang bewaart Ontdekkasteel persoonsgegevens

Ontdekkasteel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontdekkasteel verkoopt je gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Huis van de Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van persoonsgegevens

Ontdekkasteel neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft daarvoor maatregelen genomen om misbruik, verlies of openbaarmaking tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die Ontdekkasteel verwerkt.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Huis van de Techniek via info@huisvandetechniek.nl.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze websites wordt meegestuurd en door je browser op het apparaat waar je onze websites mee bezoekt wordt geplaatst. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze websites hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kunt je niet meer van alle functionaliteiten van Huis van de Techniek gebruikmaken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van onze websites tegenvalt.

Google Analytics

Het statistiekenpakket Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Ontdekkasteel maakt gebruik van Google Analytics om zo onze websites te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van Huis van de Techniek geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Je treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontdekkasteel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Huis van de Techniek een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@huisvandetechniek.nl. Huis van de Techniek zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen

Huis van de Techniek behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen.

Versie 1.0 – december 2022